facebook
Zalo

icon-emailMail: tongkhothepxaydung@gmail.com

icon-dienthoaiĐiện thoại: 0966456999

Mạng xã hội: Youtube Facebook Twitter Google

Dịch vụ

CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Ngày đăng: 23/07/2019 Lượt xem: 408
 
BÁO GIÁ SẮT THÉP TÂN VIỆT NHẬT 2019
 

LOẠI HÀNG

KÍ HIỆU

THÉP VIỆT NHẬT (CB 300)

Kí Hiệu Kg
Thép Ø 6 1Kg 13.000
Thép Ø 8 1Kg 13.000
Thép Ø 10 1 Cây 11.7m 84.000
Thép Ø 12 1 Cây 11.7m 133.000
Thép Ø 14 1 Cây 11.7m 184.000
Thép Ø 16 1 Cây 11.7m 245.000
Thép Ø 18 1 Cây 11.7m 321.000
Thép Ø 20 1 Cây 11.7m 375.000
Thép Ø 22 1 Cây 11.7m Liên hệ
Đinh + Kẽm Kg 15.500
Đai tai Dê Kg 14.000

BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA 2019 

LOẠI HÀNG

KÍ HIỆU

THÉP POMINA (CB 295)

Kí Hiệu Kg
Thép Ø 6 1Kg 12.000
Thép Ø 8 1Kg 12.000
Thép Ø 10 1 Cây 11.7m 81.000
Thép Ø 12 1 Cây 11.7m 129.000
Thép Ø 14 1 Cây 11.7m 181.000
Thép Ø 16 1 Cây 11.7m 241.000
Thép Ø 18 1 Cây 11.7m 312.000
Thép Ø 20 1 Cây 11.7m 367.000
Thép Ø 22 1 Cây 11.7m Liên hệ
Đinh + Kẽm Kg 15.500
Đai tai Dê Kg 14.000

 BÁO GIÁ SẮT THÉP HOÀ PHÁT 2019

LOẠI HÀNG

KÍ HIỆU

THÉP MIỀN NAM

Kí Hiệu Kg  
Thép Ø 6 1Kg 11.000
Thép Ø 8 1Kg 11.000
Thép Ø 10 1 Cây 11.7m 73.000
Thép Ø 12 1 Cây 11.7m 124.000
Thép Ø 14 1 Cây 11.7m 171.000
Thép Ø 16 1 Cây 11.7m 233.000
Thép Ø 18 1 Cây 11.7m 305.000
Thép Ø 20 1 Cây 11.7m 350.000
Thép Ø 22 1 Cây 11.7m Liên hệ
Đinh + Kẽm Kg 15.500
Đai tai Dê Kg 14.000